Cahaya diatas Cahaya-Puisi Tuhan

3 Mar 2013

Allah cahaya langit dan bumi.
Perumpamaan cahaya Allah
adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus,
yang di dalamnya ada pelita besar.
Pelita itu di dalam kaca
kaca itu
seakan-akan bintang seperti mutiara,
yang dinyalakan
dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya,
pohon zaitun
yang tumbuh tidak di sebelah timur
dan tidak pula di sebelah barat,
yang minyaknya
hampir-hampir menerangi,
walaupun tidak disentuh api.
Cahaya di atas cahaya

QS 24:35


TAGS Puisi Cahaya Tuhan


-

Author

Follow Me

Search

Recent Post